5.10.17

56 CAREER OPPORTUNITIES AT MAKETE DISTRICT COUNCIL, OCTOBER 2017

  dreamjobstz       5.10.17


General information

Makete district is located at the extreme Western end of Njombe region, about 110 km. from the Regional Headquarters. It also lies adjacent to the Northern shores of Lake Nyasa, separated by a steep escarpment, stretches slowly into the lower and flatter lands of Njombe district on the Eastern side.

The district, however, is bordered with Njombe district in the East, Mbarali district on the north, Ludewa and Lake Nyasa on the south, while Rungwe district is located on the Western side of the district. Moreover, the district , by using latitude and longitude as an international identification, lies between 08045’ and 09040’ South of Equator and between 33085’ and 34030’ East of Greenwich, covering a total surface area of 5,800 sq. km.
_____________________________

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI HALMASHAURI YA WILAYA YA MAKETE

Mkurugenzi Mtendaji (W)Makete kupitia kibali cha ajira mbadala kilichotolewa na
Katibu Mkuu - Utumishi Kumb. Na. CFC 26/205/01"FF" /91 anapenda
kuwatangazia Wananchi wote wenye sifa za kuajiriwa kuleta maombi yao yao kwa nafasi zifuatazo

MTENDAJI WA KIJIJI III - NAFASI 56
1.1. MAJUKUMUYA KAZI
(i) Kuwa Afisa Masuuli na Mtendaji Mkuu wa Serikali ya Kijiji
(ii) Kusimamia ulinzi na usalama.
(iii)Kusimamia utawala bora katika Kijiji
(iv)Kuwa katibu wa mikutano na kamati zote za Halmashauri ya Kijiji
(v) Kutafsiri na kusimamia sera, sheria na taratibu zinazoongoza Serikali ya kijiji
(vi)Kusimamia, kukusanya na kuhifadhi kumbukumbu zote na nyaraka za
Kijiji.

NGAZI YA MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali ngazi ya mshahara ya TGS B kwa mwezi.


SIFA ZAMWOMBAJI
Mhitimu wa kidato cha nne au sita waliohitimu mafunzo ya cheti katika moja ya
fani za Utawala, Sheria, Elimu ya Jamii, Usimamizi wa fedha, Maendeleo ya
Jamii au Sayansi ya Sanaa kutoka Chuo cha Serikari za Mitaa Hombolo, Dodoma
au Chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.

MASHARTIYA UJUMLA
(i)Mwombaji wote wawe ni raia wa Tanzania
(ii)Waombaji wote waambatanishe nakala ya cheti cha kuzaliwa
(iii)Waombaji wote waambatanishe na maelezo binafsi (CV)
(iv)Waombaji waambatanishe picha 1 "Passport Size" ya hivi karibuni na
nakala za vyeti halisi.
(v)Transcript "Testmonials" na "Provisional Results" au Statement of Results
havitakubaliwa.
(vi)Mwombaji awe na umri usiozidi miaka 45 na usiopungua miaka 18.
(vii) Kwa waombaji ambao walishatuma maombi yao kupitia Tangazo la nafasi
sita za Watendaji wa Vijiji III la tarehe 28/08/2017 wasitume maombi kwa
kuwa barua zao zipo na zitatumika kwa ajili ya maombi ya kibali kilichotangazwa kupitia Tangazo hili.

6. MAOMBI YATUMWE KWA:

Mkurugenzi Mtendaji (W)
Halmashauri ya Wilaya ya Makete,
S.L.P.6,
Makete.

MWISHO WA KULETA MAOMBI
Maombi yawasilishwe kabla au mnamo tare he 17/10/2017 saa 9:30 Alasiri.
Maombi yatakayowasilishwa baada ya tare he na muda uliopangwa hayatafanyiwa kazi.

___________________________

The district is mountainous with Numbi Mountains, and Kipengere ranges except of Kitulo plateau and several steep slopes lies at an altitude of between 1,500 metres to 3,000 metres above sea level, covered by alluvial soil. Kipengere Mountains ranges and Numbi Mountains is the common feature of Makete district which divide the district into North and South. The Livingstone Mountain ranges which is covered by Livingstone Mountain Forest Reserve forms the edge to the western and south western parts of the district. Because of the high altitude the district experiences temperate climate with low temperatures as low as freezing point and long rainy seasons. However, temperatures and rainfall vary with the altitude. High altitudes between 1,500 – 3,000 metres above sea level fall under cold zones with temperatures ranging between 20 – 200 centigrade and rainfall vary from 1,500 – 2,800 mm. per annum.  Areas of low altitude such as Usangu plains experience high temperatures of 200 – 300 centigrade with unreliable rainfall normally ranging between 300 – 800 mm. per annum.
logoblog

Thanks for reading 56 CAREER OPPORTUNITIES AT MAKETE DISTRICT COUNCIL, OCTOBER 2017

Previous
« Prev Post